Archiv

 

 

7.12.2020

Dobrá zpráva!
Podařilo se domluvit, že ti členové našeho volného sdružení, kteří chtějí létat od 1.1.2021 legálně a nechtějí se registrovat na ÚCL individuálně, mohou vstoupit do Modelklubu Chrudim. Ten je oficiálním členem SMČR a tudíž jeho členové jsou na ÚCL registrováni automaticky a mohou využívat vyjímek, které členové SMČR mají (např. létat do výšky 300m, oproti soukromě registrovaným do 120m). Povinností bude mít označeny svoje modely registrační značkou, kterou dostanou přidělenou - podrobnosti tady: https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/04/svaz-modelaru-id/  Jiné povinnosti z členství v Modelkubu Chrudim nevypývají.
 
Zájemci tudíž pošlou na adresu Jarda.Semrad@seznam.cz : nebo telefonem či SMS na 727888651 tyto povinné údaje:
 
příjmení
jméno
rodné číslo
adresa (PSČ, město, ulice + číslo popisné)
telefon
e-mail
pokud mají, tak své číslo průkazu SMČR
 
cena je 300,-Kč na rok, mládež do 18let 200,-Kč na rok
Platbu je potřeba poslat na účet 2301528131/2010 (FIO Banka). Do zprávy pro příjemce nebo variabilního symbolu uveďte svoje jméno! Až budete mít číslo licence, bude se uvádět toto.
Jiný způsob platby je možno ve vyjímečných případech domluvit na výše uvedeném kontaktu.
Vše je potřeba stihnout do 23.12.2020 !!!
 
Případné dotazy směřujte na výše uvedený kontakt, nebo na mne: modelari-zajecice@seznam.cz , tel.:603423517
Pozn.1: Tato nabídka platí pouze pro současné členy našeho volného sdružení!
Pozn.1: Příjem nových členů do našeho volného sdružení je z kapacitních důvodů letiště do odvolání pozastaven.
Pozn.2: Uhrazení členského příspěvku SMČR neznamená, že nebude potřeba hradit příspěvek na provoz letiště!
 
Letu zdar i v roce 2021 !!!!
Jirka Málek
 
Současně ruším Anketu.